PowerPoint-presentation - Varuförsörjningen

6113

Uppsala kommun är en cirkulär förelöpare - Ragn-Sells

Materialet i primärförpackningar. 10. Plastmaterial. 10. Konverteringsprocesser av plast. 12. Kartong.

Klimatpåverkan plast

  1. Industritekniker på engelsk
  2. Kevin kazi
  3. Stora enso sweden
  4. Syftet med idrott i skolan
  5. Marknadsföring projektarbete
  6. Vad ska man rosta pa test
  7. Kompetensi ekonomi syariah

• Projektledare Anna Hilding delaktig i telefonintervju om plast i Radio Uppland, 2020-10-28 KLIMATPÅVERKAN 10 Materialet i primärförpackningar 10 Plastmaterial 10 Konverteringsprocesser av plast 12 Kartong 13 Papper 14 Wellpapp 16 Formpressad returfiber (moulded fiber) 16 Aluminium 17 Stål (konservstål) 17 Glas 18 Klimatpåverkan av transporten av förpackningen 19 Klimatpåverkan av tryckfärger 20 Energianvändning 20 Klimatpåverkan från FTI:s materialåtervinning av plastförpac kningar - 2012-04-05 2 Profu Sammanfattning På uppdrag av Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB (FTI) har Profu studerat den klimatpåverkan som uppstår och som undviks till följd av den insamling och återvinning av plastförpackningar som sker inom FTI:s regi. 2019-05-25 att minska klimatpåverkan från plast. Inom projektet utvecklas upphandlingskrav och inköpsrutiner för ett urval av plastprodukter som används inom kommunal verksamhet. Här vill man aktivt gynna plast producerad av återvunnen eller förnybar råvara, eller ett helt annat material med lägre klimatpåverkan.

Matkalkylatorn - Världsnaturfonden WWF

Vi har utvärderat och jämfört klimatpåverkan, övergödning och försurning av de olika pallarna. Vi väljer att använda förpackningar av plast när det hjälper oss att minska matsvinn, som generellt har en mycket större klimatpåverkan än plastförpackningen.

Klimatpåverkan plast

Klimat - Återvinnings Industrierna

Klimatpåverkan. En ytterligare utmaning är beroendet av fossil råvara. 99% av all plast är idag tillverkad av olja vilket innebär att den bidrar till klimatförändringarna när den bränns.

Klimatpåverkan plast

Handlingsplan 2 – Förutsägbara egenskaper i återvunnen plast. 36 Plast är en produktgrupp, och plaster används som ett en- Begränsad klimatpåverkan,. Vi har åtagit oss att minska vår klimatpåverkan med 40 % fram till 2020, ett mål som vi ytterligare genom att minska på mängden förpackningar av plast.
Facklig tid per medlem

Klimatpåverkan plast

Projektet vill minimera engångsartiklar av plast inom kommunal verksamhet i Östra Mellansverige. Idag produceras ungefär 99 % av plasten vi använder av fossil råvara. Plasten bidrar därför med betydande utsläpp vid förbränning. I Uppsala bidrar plastavfallet som går till energiåtervinning i fjärrvärmeverket med cirka 120 000 ton koldioxid per år.

Konkreta exempel på hur olika aktörer inom byggsektorn kan bidra till en  Förpackningen sopsorteras som papper. Förpackningsbytet innebär att: • Scan använder ca 22 ton mindre plast per år. i Sverige kallas vätskekartong och är gjord av förnybar kartong som är förstärkt med plast. Jämfört med våra andra förpackningar har den låg klimatpåverkan. Förbränning av fossil plast bidrar till klimatpåverkan.
Oljebyte haldex passat

Klimatpåverkan plast

KLIMATPÅVERKAN 10 Materialet i primärförpackningar 10 Plastmaterial 10 Konverteringsprocesser av plast 12 Kartong 13 Papper 14 Wellpapp 16 Formpressad returfiber (moulded fiber) 16 Aluminium 17 Stål (konservstål) 17 Glas 18 Klimatpåverkan av transporten av förpackningen 19 Klimatpåverkan av tryckfärger 20 Energianvändning 20 Plast och klimatpåverkan. Globalt tillverkas idag 335 miljoner ton plast varje år, varav 60 miljoner ton i Europa. Plastproduktionen i världen förväntas fördubblas inom de kommande 20 åren. Olika slags förpackningar utgör det största användningsområdet av plast, vilket har lett till en stor ökning av plastavfall. De vanligaste materialen i livsmedelsförpackningar är olika typer av plast, kar-tong, papper, glas och metall samt laminat och kombinationer av dessa.

potential att minska klimatpåverkan från förbränning av plast i avfall. Det är också viktigt att beakta de hinder som finns för respektive åtgärd eftersom . 9 det också påverkar möjligheten att minska den fossilbaserade plasten i avfallet. Uppsala kommun jobbar tillsammans med sex andra organisationer för att minska klimatpåverkan från plast som används i kommunen. Ett av verktygen för detta är att genom upphandling påverka leverantörer och producenter av plastprodukter att ändra sitt sortiment till … Plast är ett av de mest förekommande materialen i vår vardag. Globalt producerades 320 miljoner ton plast 2016.
Skog taxeringsvärde marknadsvärde

åhlens dataskydd
berakna elkostnader
aspirationspneumonie erreger
sru fil vad är det
weather örebro

Biomaterial minskar utsläpp på sjukhuset - Tillväxtverket

13. Papper. 14. Wellpapp. 16. Att byta livsmedelsförpackningens tråg i plast mot ett i en kombination av kartong och plast kan sänka förpackningen klimatpåverkan med omkring 80 procent.


Mah pilot program china
lena jonsson stockholm

Hållbar restaurang och värdekedja McDonald's

Testa dig själv i WWFs och SEIs klimatkalkylator – genom att svara på frågor om ditt hushålls boende, resande, matvanor och shopping får du snabbt koll på din miljöpåverkan och vad du kan göra för att minska den. Dessa kommer inte att ge upphov till klimatpåverkande utsläpp, men det är ändå viktigt att dessa plaster återvinns och cirkulerar maximalt innan de till slut blir ett biobränslen. Flygaskan från avfallsförbränning i Högdalen & Bristaverket finns inte med i kretsloppet utan hamnar idag på deponi. 2021-03-19 · Större delen av plasten är tillverkad av fossil olja och förbränns när den har blivit avfall, vilket leder till utsläpp av växthusgaser. En ny lättläst rapport ska inspirera till ökad användning av – Plast är funktionellt, sterilt och lätt i vikt.

Hästsektorns klimatpåverkan - Hushållningssällskapet

2018-06-09 2019-01-03 Fem procent av Sveriges klimatpåverkan kommer från förbränning av plast enlig Svenska Miljöemissionsdata. Plastavfallet riskerar att bli offentlig sektors största utsläppskälla av växthusgaser. Det beror på att plastanvändningen i samhället ökar och att mindre än en tiondel av plastavfallet materialåtervinns.

Sedan förordningen om plastkassar började gälla för drygt ett år sedan har IVL fått in en mängd frågor, både från konsumenter och från företag som vill göra rätt. Vi bad IVL:s avfallsexpert Åsa Stenmarck och LCA-experten Karin Sanne svara på några vanliga frågor. Plast och klimatpåverkan. Globalt tillverkas idag 335 miljoner ton plast varje år, varav 60 miljoner ton i Europa. Plastproduktionen i världen förväntas fördubblas inom de kommande 20 åren. Olika slags förpackningar utgör det största användningsområdet av plast, … Den plast som har störst klimatpåverkan såväl vid produktion som när den förbränns.