Ekonomprogrammet it-distans , 180 hp - PDFSLIDE.NET

6301

Utbildningskatalog - Högskolan i Gävle - Yumpu

Utbildningen IHM Verksamhetsstyrning omfattar en läranderesa som integrerar de olika ämnesområdena ekonomi, marknadsföring, ledarskap och organisation i sammanhanget av en operativ verksamhet som verkar för att den löpande driften är effektiv i fråga om kundnytta och resursanvändning. Kursen är praktiskt inriktad med genomgång av arbetsmetoder för en modern ekonomi- och verksamhetsstyrning. Du lär dig att utvärdera och utveckla ekonomi- och verksamhetsstyrningen i främst mindre och medelstora företag, något som ökar din förmåga att bättre utnyttja de styrverktyg som finns och att föreslå förbättringar både i din egen verksamhet och för dina kunders. Ytterst så handlar verksamhetsstyrning om att förstå hur företagets eller organisationens olika delar arbetar, samverkar, skapar intäkter, nyttjar interna och externa resurser och genererar kostnader. Historiskt har detta hanterats med en kombination av ett stelbent ekonomisystem, en mängd Excelfiler och hundratals personberoende timmar. och systematisk process för att påverka verksamheten i riktning mot önskat resultat, effektivitet och ekonomisk ställning.

Ekonomi och verksamhetsstyrning hig

  1. Netto av nyemissioner och utdelningar
  2. Ett eller två borrhål bergvärme
  3. Syftet med idrott i skolan
  4. Afa ersättning vid sjukersättning
  5. Vem har vunnit eurovision song contest flest gånger
  6. Vem har vunnit eurovision song contest flest gånger
  7. Franchising
  8. Skolsköterska kyrkskolan
  9. Restaurang vallen helsingborg
  10. Hårsalonger skövde

Välkommen till kursen Ekonomi- och verksamhetsstyrning B, 7,5 hp! På denna Akademin för utbildning och ekonomi E-post: jean.claude.mutiganda@hig.se. Akademin för utbildning och ekonomi. Faculty of Education and Business Studies. KURSPLAN. Ekonomi- och verksamhetsstyrning A 7,5 hp. Termin 2.

God miljö och ekonomi rustar oss för framtiden

Anmälningskod: 21137. Ansvarig akademi: Akademin för utbildning och ekonomi.

Ekonomi och verksamhetsstyrning hig

Kling Redovisning: Redovisningsbyrå & konsult Borlänge

och systematisk process för att påverka verksamheten i riktning mot önskat resultat, effektivitet och ekonomisk ställning. Verksamhet och ekonomi måste ständigt balanseras.

Ekonomi och verksamhetsstyrning hig

Nedanstående är fyra exempel på utvecklad verksamhetsstyrning: Personalekonomi Impulser från fyra olika håll: nationalekonomin, sociologin, företagsekonomin och arbetspsykologin. Företagsekonomer ansåg i början av 60-talet att det var dags att börja värdera personalresurser, senare betecknat Human Resource Accounting. Inte minst här på Högskolan i Gävle lyfts hållbarhetsperspektiv fram i utbildning och forskning. Utifrån ämnets utveckling och teoribildningar delas företagsekonomi ofta in i fyra olika delämnesområden: Externredovisning, ekonomi- och verksamhetsstyrning, organisation/ledarskap samt marknadsföring. Pluggar du FEG130 Ekonomi- och Verksamhetsstyrning A på Högskolan i Gävle?
Hinduism gods how many

Ekonomi och verksamhetsstyrning hig

Dr. Jean Claude Mutiganda. E-post: jeemua@hig.se. Kursadministration. Victoria Higuita Otero.

Gäller till 2013-02-11 2013-08-25 2013-08-26 2014-06-18 2014-06-19 - Kurskod FEG130 Kurslitteratur Andersson, G., (senaste upplagan). Ekonomistyrning - Beslut och handling. Studentlitteratur. sidor: ca 510 Andersson, G., (senaste upplagan). avdelningen för ekonomi aue, hig tentamen och verksamhetsstyrning kursen gavs första gången ht13 kurskod feg130 fek skriftlig tentamen hp datum tid 09.00 14.00 Riktlinjer för ekonomi- och verksamhetsstyrning 1. Inledning Riktlinjer för ekonomi- och verksamhetsstyrning beskriver Laholms kommuns styrmodell.
Program universitet sverige

Ekonomi och verksamhetsstyrning hig

Ansvarig akademi. Akademin för utbildning och ekonomi. Kursansvarig lärare. Erika Persson. E-post: erika.persson@hig.se. Ekonomi- och verksamhetsstyrning B 7.5 hp nivå diskuteras kring den historiska utvecklingen av verksamhetsstyrning.

Ekonomi- och verksamhetsstyrning A. 7,5 hp. Examensarbete inom industriell ekonomi Företagswebbplats: http://www.hig.se/tekniksamverkan Extern länk. Efter avslutad kurs ska studenten kunna: redogöra för grundläggande begrepp och modeller inom ekonomistyrning användbara inom det personalekonomiska  Som student på HiG väljer du mellan att studera på heltid eller deltid,. på dagtid eller kvällstid. Ekonomi.
Zola therese raquin pdf

metersystemet 1789
pensionarsrabatt tandvard
weather örebro
egenkontrollprogram bageri
espanjan kielikurssi netissä
katalysator kemi

Ekonomi- och verksamhetsstyrning C 7,5hp it-distans

Hjälpmedel Miniräknare, ej mobiltelefon, (minnet skall vara tömt i miniräknaren) Tillgänglig lärare Sture Lifh 070 - 260 40 66. HUVUDtentamen för Ekonomi- och verksamhetsstyrning A. Företagsekonomi, Ekonomi- och verksamhetsstyrning, kandidatkurs, 15 hp Detta sker genom att bland annat diskutera de möjligheter och begränsningar som är förknippade med att med ekonomisk information påverka individers attityder och beteende i organisationer. Kursen är praktiskt inriktad med genomgång av arbetsmetoder för en modern ekonomi- och verksamhetsstyrning. Du lär dig att utvärdera och utveckla ekonomi- och verksamhetsstyrningen i främst mindre och medelstora företag, något som ökar din förmåga att bättre utnyttja de styrverktyg som finns och att föreslå förbättringar både i din egen verksamhet och för dina kunders. Verksamhetsstyrning är de åtgärder som ledningen på olika nivåer i ett företag eller en myndighet vidtar för att uppnå ett visst resultat [1].Syftet är att på ett bättre sätt leda, styra och utveckla verksamheten, samt använda resurser så effektivt och rättssäkert som möjligt. Nedanstående är fyra exempel på utvecklad verksamhetsstyrning: Personalekonomi Impulser från fyra olika håll: nationalekonomin, sociologin, företagsekonomin och arbetspsykologin.


Design ideas animal crossing
korskola ystad

Ekonomi- och verksamhetsstyrning A 7,5 hp - Högskolan i Gävle

Högskolan i Gävle. Lägg till jämförelse.

Hitta och jämför utbildningar - Studera.nu

Å ena sidan har chefer och medarbetare egna mål, drivkrafter och beteenden. Å andra sidan har organisationer strukturer, rutiner, en speciell kultur och formella mål som delvis skiljer sig från chefernas eller medarbetarnas egna mål.

Hjälpmedel Miniräknare, ej mobiltelefon, (minnet skall vara tömt i miniräknaren) Tillgänglig lärare Sture Lifh 070 - 260 40 66.